Android

Alati za razvoj aplikacija za Android platformu su potpuno besplatni.

Software Developer’s Kit (SDK) preuzmite sa adrese: http://developer.android.com/sdk/index.html

Sistemski zahtevi za razvojno okruženje nalaze se na adresi: http://developer.android.com/sdk/requirements.html

Aplikaciju je potrebno poslati na dve adrese do 31. marta 2011.:

  • Vipu, putem formulara na ovom veb-sajtu, a nakon prijavljivanja kao registrovani korisnik (pod istim korisničkim imenom kao prilikom registracije), u formi APK datoteke. Dodatno, potrebno je poslati najmanje 2, a najviše 4 snimka ekrana sa aplikacijom u toku rada (statične slike, screenshots).

  • Nakon slanja Vipu, aplikaciju je potrebno poslati i na Android Market. Ova procedura podrazumeva kreiran korisnički nalog na Android Marketu. Samo aplikacije koje budu poslate prvo Vipu, pa se potom pojave na Android Marketu biće uzete u obzir za nagrađivanje. Izuzetak su aplikacije koje su učestvovale u ranijim takmičenjima Vip Android izazov i Vip Android izazov 2.0

  • Napominjemo da je potrebno da, kao reči za pretragu na Android Marketu, aplikacije sadrže termine: "Vip", “Vip mobile” i "Srbija", pored termina koje biste inače uneli.

Prijavljivanje na Android Market je jednokratno i omogućava prijavljivanje beskonačnog broja aplikacija (i mimo ovog takmičenja). Osim validne Gmail ili Google Apps email adrese procedura zahteva i uplatu Google-u iznosu od 25$ putem platne kartice za plaćanje preko Interneta. Ukoliko nemate platnu karticu, obaveštavamo vas da je namenske debitne (prepaid) kartice za plaćanje preko interneta moguće izvaditi u većini banaka. Pošto ova procedura, u zavisnosti od banke, traje do dve nedelje, molimo vas da ovaj korak isplanirate blagovremeno.