bada

Alati za razvoj aplikacija za bada platformu su potpuno besplatni.

Ciljana platforma su uređaji sa WVGA i WQ rezolucijama

Preuzmite odgovarajući SDK sa http://developer.bada.com i registrujte se kao programer na ovom sajtu. Nakon toga imaćete pristup portalu „My Appplications“ na kome se nalaze svi detalji o procesu razvoja, sertifikacije, i registracije na Samsung Apps. Nakon izrade, aplikacije je potrebno poslati na Samsung Apps seller office. Napominjemo da aplikacije koje učestvuju u takmičenju Vip izazov 3 moraju biti besplatne.

bada aplikacije se šalju samo na Samsung Apps seller office, izvorni kôd ne šaljite Vipu. Samo objavljene aplikacije će biti uzete u obzir u takmičenju. Imajte u vidu da sertifikacija aplikacija može potrajati do 10 dana.