Kriterijumi

Osim opšteg utiska, kriterijumi na kojima će se bazirati izbor aplikacija su:

  • Originalnost i inovativnosti, žiri će sagledati originalnost i pristup problemu,

  • Korišćenje raspoloživih tehnologija smart platformi (GPS lokacije, gravitacioni senzor i digitalni kompas, ekran osetljiv na dodir, kamera...). Žiri će uzeti u obzir nivo do koga su ove mogućnosti iskorišćene,

  • Aplikacije treba da budu jasne za korišćenje, a korisnički interfejs prilagođen mobilnim telefonima,

  • Aplikacije treba da budu na srpskom jeziku, ili multijezične*, sa srpskim kao jednim od jezika. Dodatno, primenljivost i upotrebljivost aplikacije za srpsko tržište biće uzeta u obzir i smatrana kao prednost,

  • Održivost - Podobnost aplikacije za dalja unapređenja i ažuriranjje u cilju postizanja održivosti na online lokacijama za preuzimanje aplikacija (Android Market, Windows Phone Marketplace, Samsung Apps).

  • Promovisanje upotrebe mobilne mreže i internet servisa.


* Windows Phone 7 platforma zbog procesa sertifikacije aplikacija kao primarni jezik treba da ima engleski.